Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Συμμετοχή στο Περιφερειακό δίκτυο Π.Ε

"Αλλάξτε συμπεριφορές ανακυκλωS.O.Sτε"

Συμμετοχή στην "Ημέρα επαναχρησιμοποίησης"

 Σε συνεργασία με το 1o Νηπιαγωγείο Μουρνιών.Συμμετοχή στην διεθνή δράση Litter less 2013-2014

Συμμετοχή στη διεθνή δράση Litter less 2013-2014Στα πλαίσια των οικολογικών σχολείων,σε συνεργασία με το 1o Νηπιαγωγείο Μουρνιών
συμμετέχουμε στη διεθνή δράση Litter less 2013-2014 και ναι προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μειώσουμε τα σκουπίδια .

http://www.eco-schools-litterless.org/

Βράβευση του 4ου Νηπιαγωγείου Μουρνιών με την πράσινη σημαία των Οικολογικών Σχολείων

Βράβευση του σχολείου μας με την πράσινη σημαία των Οικολογικών Σχολείων!
 

www.ecoschools.gr


Παγκόσμια ημέρα δράσης των Οικολογικών Σχολείων 
Σε συνεργασία με το 1o Νηπιαγωγείο Μουρνιών,
συμμετοχή στη δράση ,με τμήμα του το 1o Δημοτικό Σχολείο.


 Παγκόσμια ημέρα δράσης των Οικολογικών Σχολείων